Fakta

Nyttig information

Teoriprøve

Teoriprøven består af en serie af 25 lysbilleder, og nogle spørgsmål som er indtalt på bånd. Du skal så krydse de rigtige svar af på et skema.

Når du kommer til prøven kontrolleres din identitet, samt at betingelserne for, at kunne aflægge teoriprøve er opfyldt, herunder at de nødvendige underskrifter på ansøgningen er til stede. Teoriprøven rettes straks efter prøven er slut og du får resultatet med det samme. Max 5 fejl

Teoriprøve med fremmedsprogede ansøgere afholdes på grundlag af Færdselsstyrelsens lysbilledserier, idet spørgsmålene oversættes af en tolk, som også er til stede i prøvelokalet. Politiet eller Statens Bilinspektion udvælger tolken, som ikke må være kørelærer. Man skal selv betale for tolk.

Hvis du, på grund af ganske særlige forhold – der skal være dokumenteret – ikke kan aflægge sædvanlig skriftlig teoriprøve, kan du få en speciel prøve, hvor f.eks. den prøvesagkyndige oplæser spørgsmålene eller standser båndoptageren mellem hvert spørgsmål. Lysbilledserierne og afkrydsningsskemaerne anvendes tillige under specialprøven.

Klippekortet – Regler for kørekort

Reglerne om klippekort træder i kraft 1. september 2005.
Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget. Har du taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.

Hvad er en betinget frakendelse?
Du beholder kørekortet, hvis du består en kontrollerende køreprøve (dvs. en almindelig teoriprøve og en praktisk køreprøve). Derefter har du 3 års prøvetid.

Hvad er en ubetinget frakendelse?
Du skal aflevere kørekortet og mister retten til at køre bil en i periode. Derefter skal du op til ny teori-og køreprøve.